De toepassing van de schilderkunst in de architectuur is iets speciaals wanneer door kleuren in het glas van de ramen het binnenvallende licht een bijzondere zeggingskracht krijgt.

Dit in een eenvoudige of gecompliceerde vorm te bedenken en ambachtelijk te realiseren, beschouw ik als het vak van de schilder-glazenier.

Voor mij is het fenomeen kleur op zich een wonder, dat men bij uitstek in glas kan beleven. Bovendien ontstaat er door het samengaan met andere kleuren een “taal” die, evenals muziek, boven woorden of begrippen uitstijgt.

Het beschilderen van het blanke glas gebeurt, één- of tweezijdig, met behulp van gekleurde glaspoeders (“fritten”) en emailles, die door middel van een stookproces met het glas versmolten worden.